English

Jurisprudentie

Jarenlang hebben wij het boek “Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht” uitgegeven. Dit is een boek, waarin de meest relevante en richtinggevende uitspraken op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht op een korte, en begrijpelijke wijze wordt samengevat. Het boek is ontstaan vanuit de gedachte, dat de essentie van de meeste uitspraken in enkele zinnen of alinea’s is samen te vatten. Het is daarom een voor de praktijk nuttig instrument gebleken.

Het boek wordt niet langer in papieren vorm gedrukt. In plaats daarvan staat de inhoud van het boek nu ‘online’. U kunt het via deze website raadplegen. Dat biedt het voordeel, dat de inhoud veel meer up-to-date is dan de gedrukte versie, en bovendien kunt u de digitale versie makkelijker doorzoeken.