English

Uitspraken

HR 22.3.2019 ECLI:NL:HR:2019:418

 Belastingadviseur adviseert in België wonend echtpaar over aankoop van bedrijfspand en overdracht van vermogen uit hun onderneming, waarna echtpaar aandelen met voorbehoud van vruchtgebruik aan kinderen schenkt. Deze optie blijkt (ongunstige) gevolgen te hebben voor belastbaarheid in kader van inkomstenbelasting van door echtpaar aan onderneming ter beschikking gestelde bedrijfspanden. Echtpaar verwijt belastingadviseur tekortgeschoten te zijn in zorgplicht door onjuiste advisering. Gelet op doel om enerzijds successierechten te besparen en anderzijds zoveel mogelijk zeggenschap over en inkomsten uit bedrijfsactiviteiten te behouden acht Hof gegeven advies niet onjuist. Belastingadviseur hoefde bedrijfspand niet in advisering te betrekken en hoefde over fiscale status daarvan en fiscale gevolgen van voorbehoud bij schenking ook niet spontaan te adviseren. Echtpaar stelt dat advies was om bedrijfspand in privé te kopen en na schenking in box 3 zou worden belast. Hof kon deze stelling niet als onvoldoende onderbouwd verwerpen en had niet aan bewijsaanbod mogen voorbijgaan. Oordeel Hof over ontbreken van spontane adviesplicht over fiscale gevolgen van voorbehoud bij schenking houdt wel stand. Volgt vernietiging.

ECLI:NL:HR:2019:418