English

Uitspraken

HR 22.2.2019 ECLI:NL:HR:2019:272

 Advocaat maakt beroepsfout door niet tijdig cassatieberoep in te stellen in strafzaak. Cliënt verzoekt benoeming van in strafzaken gespecialiseerde cassatieadvocaat als deskundige om te beoordelen of er bij tijdig ingesteld cassatieberoep reële kans op vernietiging van arrest met strafrechtelijke veroordeling was geweest. Hoge Raad gaat in op kansschade bij te laat instellen van vordering of rechtsmiddel en doel van voorlopig deskundigenonderzoek. In dit geval dient te worden beoordeeld of Hof in strafrechtelijke uitspraak recht goed heeft toegepast en zijn oordeel voldoende heeft gemotiveerd. Dat betreft juridische beoordeling die rechter zelf kan en moet verrichten en geen feit dat zich leent voor bewijslevering. Deze beoordeling dient plaats te vinden door (burgerlijke) rechter in eventueel door cliënt tegen advocaat aanhangig te maken procedure. Voorlopig deskundigenbericht is alleen geëigend middel om proceskansen in te schatten indien gaat om feiten die zich voor bewijslevering lenen.

ECLI:NL:HR:2019:272