English

Uitspraken

HR 23.11.2018 ECLI:NL:HR:2018:2160

Rechter voert procedure tegen advocaat in Chipshol-zaak, die in boek heeft gezegd dat rechter uitvoerig met advocaten heeft gebeld. Voorzitter van Raad voor rechtspraak schrijft in brief aan Tweede Kamer-lid dat handelen van advocaat niet door beugel kan en schadelijk is voor functioneren van rechtspraak. Advocaat vordert schadevergoeding en rectificatie van Staat wegens onrechtmatig handelen. Naar oordeel Hof is advocaat in zijn eer en goede naam aangetast. Gegeven ontstane onzekerheid over juistheid van standpunt van rechter, had Raad zich moeten onthouden van eigen, nodeloos negatieve kwalificatie van handelen advocaat. Beschuldiging was ten tijde van schrijven van brief onvoldoende gefundeerd en is later ook onjuist gebleken. Deze passage uit brief is onrechtmatig en Staat wordt veroordeeld tot rectificatie. Oordeel Hof houdt stand in cassatie.

ECLI:NL:HR:2018:2160