Nederlands

Publications

De uitzondering op het meldingsvereiste in art. 7:954 lid 2 BW nader uitgelegd

Indien een aansprakelijke rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan nadat het risico (een schadetoebrengend evenement) zich heeft verwezenlijkt, kan de benadeelde voor zijn schade door dood of letsel een directe actie instellen jegens de aansprakelijkheidsverzekeraar.