Nederlands

Publications

Dekkingssystematiek; de primaire dekkingsomschrijving nader gedefinieerd

Sinds het Valschermzweeftoestel-arrest is het begrip 'primaire dekkingsomschrijving' niet meer weg te denken uit het verzekeringsrecht. In de literatuur wordt dat begrip doorgaans gedefinieerd als het geheel van de positieve omschrijving van de gedekte gevaren en de uitsluitingen. Is die definitie wel juist? De auteur beantwoordt die vraag in deze bijdrage naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 9 juni 2017 (ECLI:NL:HR:2017:1055) ontkennend.