Nederlands

Publications

Verzekeringsrecht. Afwijzing op nieuwe grond. Rechtsverwerking. Noot bij rechtbank Amsterdam 23 augustus 2017, JA 2017/159

De verzekeraar die het door hem bij de verzekerde door de formulering van zijn afwijzing gewekte vertrouwen beschaamt, kan gehouden zijn tot het vergoeden van de kosten die niet onder de dekking van de polis vallen. De rechtbank Amsterdam oordeelde dat het de verzekeraar na haar tweede, specifieke, ondubbelzinnige en zonder voorbehouden geformuleerde afwijzing niet meer vrijstond om haar afwijzing nadien nog op een andere grond te baseren. Ingegaan wordt op (het verschil tussen) een dekkingsverweer en aansprakelijkheidsverweer.