English

Publicaties

Inzage in medische informatie

Uit de literatuur en jurisprudentie mag worden afgeleid dat de benadeelde alle medische gegevens van voor en na het ongeval aan de medisch adviseur van de aansprakelijke verzekeraar en aan de medisch deskundige zelf ter hand moet stellen. Het Hof Arnhem lijkt in dezen een andere koers te varen. Er lijken echter geen goede bezwaren aan te voeren tegen verstrekking en inzage van de patiëntenkaart.