English

Publicaties

De nieuwe Trema-richtlijn buitengerechtelijke kosten

Het rapport van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak voor de behandeling van buitengerechtelijke kosten (Voor-werk) kan de procedures sterk vereenvoudigen, maar de juridische onderbouwing vertoont gebreken. Daarnaast kunnen de adviezen ertoe leiden dat de eisende partij tot meer procedures wordt aangezet, ter honorering van hogere dan de voorgestelde bedragen.