English

Publicaties

Verzoek tot verwijdering strafrechtelijke persoonsgegevens van Google

 [Wbp art. 16, 22, 36; Richtlijn 95/46/EG]
Een professionele verhuurder is in het verleden strafrechtelijk veroordeeld. Op de grondslag van art. 16 Wet bescherming persoonsgegevens (onrechtmatige gegevensverwerking) verzoekt hij in deze zaak om Google verschillende weblinks te
laten verwijderen uit de zoekresultaten die verschijnen
indien op zijn volledige naam wordt gegoogeld.