English

Publicaties

Art. 185 WVW. Geen analoge toepassing. Scootmobiel. Hoger beroep. Deelbeschikking. Ontvankelijkheid. Noot bij gerechtshof 's-Hertogenbosch 26 september 2017, JA 2017/164

Een scootmobiel valt onder het begrip motorrijtuig in art. 1 WVW, wat er op neerkomt dat de bestuurder van een scootmobiel niet de speciale bescherming van art.185 WVW geniet. Het hof 's-Hertogenbosch ziet geen plaats voor een analoge toepassing van de bescherming die art. 185 WVW zwakke verkeersdeelnemers biedt voor de bestuurder van een scootmobiel. In situaties waarin sprake is van een evident zwakkere verkeersdeelnemer hanteert de rechtspraak echter een verzwaarde zorgvuldigheidsnorm.