English

Publicaties

Over speed-pedelecs en eBikes; de ene fietser is de andere niet

Allerlei nieuwe vervoermiddelen hebben hun intrede in het wegverkeer gedaan. Dit artikel staat stil bij de aansprakelijkheidsvragen die samenhangen met de nieuwe elektrische (brom-)fietsvervoermiddelen, zoals de speed-pedelec, eBike, Segway, Stint en Trikke. Na de bespreking van definities worden de verkeersaansprakelijkheidsregels met betrekking tot elektrische fietsen uitgewerkt. Naar de mening van de auteur zou onverkorte toepassing van art. 185 WVW in sommige gevallen kunnen leiden tot uitkomsten die als onredelijk of onbillijk zouden kunnen overkomen. Het is te vroeg om te voorspellen hoe hiermee in de rechtspraak zal worden omgegaan, maar op dit punt zal ongetwijfeld nog de nodige jurisprudentie volgen.