English

Publicaties

De buitengerechtelijke kosten van de verzekeraar: de keerzijde van de medaille?

Deze bijdrage gaat over de kosten - en ook de buitengerechtelijke kosten - die een verzekeraar maakt en de vraag of en wanneer deze van een wederpartij - een slachtoffer - gevorderd kunnen worden. Grondslagen voor betaling van een schadevergoeding van een slachtoffer aan een verzekeraar zouden kunnen zijn: onrechtmatige daad, oplichting (art. 326 lid 1 Sr) en schending van de waarheidsplicht (art. 21 Rv). Het Engelse recht biedt de verzekeraar die wordt geconfronteerd met een onterechte of overdreven vordering meer handvatten dan het Nederlandse recht.