English

Publicaties

Aansprakelijkheid van de wegbeheerder

Art. 6:174 BW regelt de gevallen waarin de bezitter van een opstal aansprakelijk gesteld kan worden voor schade ontstaan door een gebrek aan de betreffende opstal. De door het eerste lid van dit artikel gecreëerde aansprakelijkheid wordt risicoaansprakelijkheid genoemd. Dat wil zeggen dat de aansprakelijkheid van de bezitter afhankelijk is van een formeel criterium, namelijk de hoedanigheid van bezitter van de gebrekkige opstal. In het tweede lid van dit wetsartikel wordt de aansprakelijke persoon aangewezen in enkele bijzondere gevallen: bij openbare wegen rust de aansprakelijkheid op het overheidslichaam dat er voor moet zorgen dat de weg in goede staat verkeert. Deze bijdrage in het Handboek Personenschade gaat in op de volgende onderwerpen: openbare weg, verharde en onverharde wegen, het weglichaam en de weguitrusting, de wegbeheerder, vereisten voor aansprakelijkheid, eigen schuld, stelplicht en bewijslast: de hoofdregel en samenloop en regres.