English

Publicaties

Wijze van schadeberekening

Bespreking van HR 7 mei 2004, RvdW 2004, 71. Eigenaar kan in redelijkheid aanspraak maken op de kosten van herbouw van zijn schuur, ook al is de schuur niet daadwerkelijk herbouwd en hebben de restanten van de schuur inmiddels een andere bestemming gekregen. Het arrest is te beschouwen als het vervolg op eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad over de vraag hoe zaakschade moet worden begroot. Bij zaaksbeschadiging wordt de schade abstract vastgesteld.