English

Publicaties

Whiplash en de nieuwe richtlijnen van de NVvN

In de nieuwe in november 2007 uitgevaardigde richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie is het uitgangspunt dat aan het postwhiplashsyndroom geen beperkingen meer kunnen worden toegekend. Om toch tot de vaststelling van beperkingen te komen, kan een psychiatrische expertise worden geëntameerd. Dit moet uitwijzen of de klachten wellicht verklaard kunnen worden vanuit een psychiatrische aandoening.