English

Publicaties

Werkgever aansprakelijk voor brandschade bij personeelsfeest

In HR 9 november 2007, LJN: BA7557 wordt de werkgever aansprakelijk geoordeeld voor de schade aan een partycentrum die het gevolg is van de door de werknemers tijdens een bedrijfsuitje veroorzaakte brand. Het functioneel verband van art. 6:170 BW mag op grond van deze uitspraak wat ruimer worden verondersteld dan tot op heden door sommigen werd aangenomen. Dit arrest benadrukt ook het belang om tegen onderverzekering te waken.