English

Publicaties

Samenloop van verzekeringen

Samenloop van verzekeringen doet zich vaker voor dan men wellicht op het eerste gezicht zou vermoeden. Wanneer sprake is van samenloop kunnen verzekeraars naar evenredigheid onderling verhaal nemen, hetgeen aan de hand van voorbeelden wordt omschreven. Uit de uitspraak van de Hoge Raad van 17 november 2006 (RvdW 2006, 1077) volgt dat in geval van samenloop het verstandig is de andere verzekeraar(s) goed op de hoogte te houden van de schadeafwikkeling en, indien nodig, over belangrijke beslissingen met hen te overleggen.