English

Onze mensen

Wence Rupert

Wence Rupert

Mr. W.A.M. (Wenceslaus) Rupert studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en internationaal recht aan de Universiteit van Rome, La Sapienza. In 1995 behaalde hij het doctoraalexamen in de privaatrechtelijke en internationaalrechtelijke afstudeerrichtingen.

Mr. Rupert is advocaat te Rotterdam sinds 1995 en vanaf 1 mei 2003 bij Stadermann Luiten Advocaten. Mr. Rupert is sinds 1 januari 2005 partner. Mr. Rupert is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Hij adviseert en procedeert over polisaangelegenheden, bestuurdersaansprakelijkheid, productenaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid en aanverwante zaken.