English

Onze mensen

Mirjam Spruit

Mirjam Spruit

Mr. M.D. (Mirjam) Spruit studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Zij is in 1996 afgestudeerd. Tevens heeft zij een half jaar gestudeerd aan de Thames Valley University te Londen (1995-1996). Mr. Spruit is advocaat te Rotterdam sinds 1996, achtereenvolgens bij Trenité Van Doorne (1996 - 2000) en Stadermann Luiten (vanaf 2001).

Mr. Spruit rondde in 2004 de Grotiusopleiding Personenschade af. Zij is lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Bovendien is zij medeauteur van het Handboek Personenschade en vast medewerker van het Tijdschrift voor Handelsrecht. Tenslotte is zij verbonden aan het OSR, waar zij doceert op het terrein van de personenschade.

Mr. Spruit is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, in het bijzonder personenschade.