English

Onze mensen

Marjolein Keijzer- de Korver

Marjolein Keijzer- de Korver

Mr. M. (Marjolein) Keijzer-de Korver (1967) studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1991 behaalde zij cum laude het doctoraalexamen in de privaatrechtelijke afstudeerrichting. Mr. Keijzer is van 1991 tot en met 1998 als advocaat werkzaam geweest in de algemene commerciële praktijk.
Vanaf 1999 was zij werkzaam als juridisch medewerker, eerst bij de Sectie Aansprakelijkheid en Verzekeringen van Trenité Van Doorne en vanaf 2001 bij Stadermann Luiten Advocaten, alwaar zij jarenlang verbonden was aan het Wetenschappelijk Bureau. In die functie heeft zij onder meer diverse publicaties verzorgd in verschillende vakbladen en heeft zij het Opleidingsinstituut van Stadermann Luiten gestalte gegeven. Op 21 maart 2014 is mr. Keijzer opnieuw beëdigd als advocaat en heeft zij bij Stadermann Luiten haar herintrede in de advocatuur gemaakt.

Publicaties