English

Onze mensen

Kathelijne Baetsen

Kathelijne Baetsen

Mr. K. (Kathelijne) Baetsen is advocaat sinds 2000. Na het afronden van de studies Nederlands Recht en Fiscaal Recht aan de Universiteit van Maastricht trad zij als advocaat in dienst bij Houthoff Buruma. Van 2001 tot december 2006 was zij aldaar werkzaam op de sectie Verzekeringsrecht. 

Van januari 2007 tot maart 2008 was mr. Baetsen als advocaat in loondienst werkzaam bij het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. Daar hield zij zich met name bezig met (medische) aansprakelijkheid en verzekeringsrechtelijke kwesties. Ook trad zij als advocaat op voor het ziekenhuis in verschillende civiele procedures en gaf zij onderwijs en lezingen over medische aansprakelijkheid. In maart 2008 trad mr. Baetsen in dienst bij Stadermann Luiten advocaten. Vanaf 1 januari 2012 is zij als partner toegetreden tot de maatschap.

In 2005-2006 volgde mr. Baetsen de Grotius Specialisatieopleiding Onderneming en Aansprakelijkheid, welke opleiding zij cum laude heeft afgerond. Mr. Baetsen behandelt diverse zaken op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht.