English

Onze mensen

Derk Pronk

Derk Pronk

Mr. D.A. (Derk) Pronk specialiseert zich in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, en behandelt zaken op het gebied van - onder meer beroepsaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, rechtsbijstandverzekeringen, en geschillen onder polissen. Hij procedeert in dat verband niet alleen bij de civiele rechter, maar ook bij andere instanties zoals tuchtcolleges.

Mr. Pronk is in mei 2011 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, master rechtsgeleerdheid, variant aansprakelijkheid & verzekering. Per 1 september 2011 is hij als advocaat in dienst getreden bij Stadermann Luiten Advocaten. In 2016 heeft hij de Grotius specialisatieopleiding Onderneming en Aansprakelijkheid succesvol afgerond.