English

Onze mensen

Angelique Suijdendorp

Angelique Suijdendorp

Mr. J.T. (Angelique) Suijdendorp is in 1990 privaatrechtelijk afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Tijdens en na haar studie is zij onder andere werkzaam geweest als (buiten-)griffier bij de Raad van Beroep te Utrecht.
Zij heeft vervolgens van 1991 tot 1995 als bedrijfsjurist bij NOB-wegtransport (thans Transport en Logistiek Nederland) gewerkt. Uit dien hoofde is zij secretaris van de SAVAM-geschillencommissie geweest en heeft zij de belangen van de leden vertegenwoordigd in onder andere de Stichting Vervoeradres en de Goederencommissie van het Verbond van Verzekeraars.

Van 1995 tot en met begin 2002 heeft zij de praktijk uitgeoefend bij Van Traa Advocaten te Rotterdam, waar zij zich heeft gespecialiseerd in het transport- en verzekeringsrecht. In deze periode volbracht zij ook de Grotius-opleiding Vervoerrecht.

Begin 2002 is mr. Suijdendorp in dienst getreden bij Stadermann Luiten Advocaten, waar zij zich (verder) heeft gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Vanaf september 2008 is mr. Suijdendorp verbonden geweest als rechter in opleiding aan de rechtbank te Rotterdam. Met ingang van 1 oktober 2009 heeft zij haar carrière voortgezet binnen ons kantoor. 

Mr. Suijdendorp is redacteur van de jurisprudentierubriek van het Assurantie Magazine en is lid van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap.