English

Kantoor

Declareren

Onze uurtarieven zijn hoger dan van kantoren die niet gespecialiseerd zijn. Wij denken echter dat wij per saldo goedkoper kunnen werken. Veel kennis op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht mag immers bij ons bekend verondersteld worden en daarom kunnen wij meer doen in minder uren.

Wij vinden het belangrijk dat onze declaraties worden betaald, maar nog belangrijker vinden wij het dat de cliënt tevreden is, wanneer hij betaalt.

Onze declaraties worden vastgesteld op basis van gewerkte uren. Iedere declaratie wordt getoetst, voordat deze wordt opgemaakt. Bezien wordt of de geschreven uren redelijk zijn. Als dat niet het geval is, wordt er afgeboekt. Wij zijn daarin niet kinderachtig.

Hoe zorgvuldig wij ook proberen te declareren, er kunnen altijd redenen zijn voor de cliënt om het met de declaratie niet eens te zijn of om naar aanleiding daarvan vragen te hebben. Wij stellen het op prijs wanneer die kritiek en/of die vragen wordt/worden geuit. Alleen bij een open communicatie is een goede samenwerking tussen cliënt en advocaat mogelijk.