English

Kantoor

Rechtsgebieden

Ons kantoor is werkzaam op het gebied van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Omdat wij door onze specialisatie over een ruime ervaring beschikken inzake het procesrecht, geven wij ook buiten het aansprakelijkheidsrecht procesadviezen en voeren wij – indien dat past binnen onze praktijk – ook anderszins procedures over bijvoorbeeld de uitleg van overeenkomsten.

De term "aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht" is een verzamelnaam. Het rechtsgebied bevat vele facetten. Te denken valt daarbij uiteraard aan klassieke aansprakelijkheidsvraagstukken, zoals bijvoorbeeld het verhalen van schade of het in dat kader voeren van verweer in zaken waarin het gaat om een onrechtmatige daad of een wanprestatie. Ook beroepsaansprakelijkheid (waarbij valt te denken aan bijvoorbeeld fouten gemaakt door artsen, advocaten, architecten en constructeurs, accountants, assurantietussenpersonen enzovoorts) is een onderwerp dat vaak – en zelfs in toenemende mate – inzet van een procedure is. Ons kantoor is verder actief in bijvoorbeeld zaken die betrekking hebben op werkgeversaansprakelijkheid, verkeersaansprakelijkheid en overheidsaansprakelijkheid. Ook staan wij cliĆ«nten bij in arbitragezaken, vooral in bouwgeschillen. Voorts beschikt een aantal advocaten over een ruime ervaring in tuchtzaken (als aanverwante praktijk aan de beroepsaansprakelijkheidszaken).

Het werkterrein van ons kantoor is breder dan slechts het begeleiden van (complexe) procedures. Ons kantoor adviseert bijvoorbeeld over algemene voorwaarden, waaronder ook verzekeringsvoorwaarden.
En natuurlijk is ons kantoor gespecialiseerd in het verzekeringsrecht.