English

Kantoor

Onze praktijk

Het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht wordt in belangrijke mate beoefend in een procespraktijk. De advocaten van ons kantoor zijn daarom gespecialiseerd in geschillenbeslechting zowel door middel van civiele procedures als door middel van arbitrage. Met onze kennis van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en met onze ruime ervaring op het gebied van het procesrecht zijn wij in staat efficiënt te procederen. Wij adviseren daarnaast veelvuldig over de vermoedelijke uitkomsten van eventuele (dreigende) procedures. Een heldere prognose geeft de cliënt de mogelijkheid om bij zijn beslissing kosten en baten af te wegen.

Tegelijkertijd zijn wij ons ervan bewust dat procedures lang niet altijd in het belang van onze cliënten zijn. Daarom streven wij ernaar om geschillen waarmee onze cliënten worden geconfronteerd, zo mogelijk zonder tussenkomst van de rechter op te lossen.
Dit alles betekent dat wij zowel het voeren van procedures als ook het voorkomen daarvan beschouwen als de kern van onze activiteiten.

Het kantoor legt zich ook toe op het adviseren over en het redigeren van voorwaarden van verzekering. Heldere polisvoorwaarden en clausules kunnen immers veel geschillen voorkomen.