English

Kantoor

Opleidingsinstituut

De Nederlandse Orde van Advocaten stelt iedere advocaat verplicht om elk jaar een bepaald aantal opleidingspunten te behalen. Die opleidingspunten kunnen worden verkregen door het volgen van seminars en cursussen.

Stadermann Luiten heeft een eigen, door de Nederlandse Orde van Advocaten erkend opleidingsinstituut. Om als advocatenkantoor voor een dergelijke erkenning in aanmerking te kunnen komen, dient aan zware kwaliteits- en andere eisen te worden voldaan. Stadermann Luiten is er trots op dat zij deze tamelijk exclusieve erkenning heeft verkregen.

Het opleidingsinstituut organiseert voor de advocaten van Stadermann Luiten op regelmatige basis maatwerkcursussen. Daartoe treden afwisselend externe docenten (meestal afkomstig uit de wetenschap) en interne docenten (de advocaten van Stadermann Luiten zelf) op.

Omdat het belangrijk is dat onze advocaten voeling houden met wat er speelt in de praktijk, volgen zij natuurlijk niet alleen de interne cursussen. Iedere advocaat van Stadermann Luiten zorgt ervoor dat hij of zij ook ieder jaar één of meer externe cursussen bijwoont. Zo zorgen wij ervoor dat de kennis van de aan ons kantoor verbonden advocaten voortdurend "up to date" is.