English

Kantoor

Inleiding

Ons kantoor legt zich geheel toe op het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht. Wij streven ernaar om werk van hoge kwaliteit te leveren. Die hoge kwaliteit moet tot uitdrukking komen in de door ons vervaardigde documenten zoals adviezen en processtukken. Daarnaast vinden wij het ook van groot belang dat wij de cliënt een goede service verlenen. Onder de kopjes ‘Kwaliteit en informatie’, ‘Het opstellen van processtukken’ en ‘Declareren’ staat beschreven waaruit onze service bestaat.

De cliënt mag altijd van ons verwachten dat wij handelen in overeenstemming met de hier beschreven werkwijze. Natuurlijk kan het wel eens gebeuren dat de advocaat bij zijn handelen hiervan afwijkt, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte of grote drukte. De advocaat zal dan daarover tijdig met de cliënt contact opnemen.