English

Jurisprudentie

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22.2.2005 NJF 2005 nr. 267

Onderaannemer die geen klic-melding heeft gedaan, is niet aansprakelijk voor schade aan leidingen als gevolg van machinale graafwerkzaamheden. Hoofdaannemer had meegedeeld dat er ter plaatse geen kabels en/of leidingen in grond lagen. Onderaannemer mocht op juistheid van die mededelingen afgaan omdat onderaannemer werkzaamheden uitvoerde onder toezicht en in opdracht van gekwalificeerde hoofdaannemer.