English

Jurisprudentie

HR 8.9.2006 NJ 2006 nr. 494, JA 2007 nr. 1 met noot Oldenhuis

Opdrachtgever houdt hoofdaannemer aansprakelijk voor schade aan tegelvloer. Hoofdaannemer neemt regres op onderaannemer. Enkele omstandigheid dat hoofdaannemer voldoende deskundig is om fouten in ontwerp van door hem aangenomen werk te onderkennen, ontslaat onderaannemer niet van verplichting hoofdaannemer te waarschuwen voor ontwerpfouten die hij kent of behoort te kennen. Hof had derhalve moeten onderzoeken of onderaannemer heeft gewaarschuwd.