English

Jurisprudentie

Rechtbank Rotterdam 25.2.2009 NJF 2009 nr. 133, JA 2009 nr. 111 met noot Nuijens

Aanrijding tussen sneltram en vrachtwagen. Vervoerbedrijf vordert schadevergoeding van WAM-verzekeraar vrachtwagen. Ondanks feit dat sneltram geen voertuig als bedoeld in art. 1 lid 1 sub c WVW is, is art. 185 WVW van toepassing. Dit artikel bevordert dat schade veroorzaakt door gebruik van motorrijtuigen zoveel mogelijk door WAM-verzekeringnemers wordt gedragen. Beroep op overmacht vrachtwagenchauffeur en eigen schuld trambestuurder slaagt niet.