English

Jurisprudentie

Gerechtshof 's-Gravenhage 19.1.2007 VR 2008 nr. 108

Vrachtwagenchauffeur die op bedrijfsterrein lading ter keuring wil aanbieden, krijgt bij loskoppelen aanhangwagen hulp van assistent-keurmeester. Terwijl chauffeur heen en weer rijdt probeert assistent-keurmeester pen uit dissel te trekken. Dissel schiet hard naar boven en veroorzaakt blijvend letsel bij assistent-keurmeester. Werkgever vrachtwagenchauffeur is ex art. 185 WVW aansprakelijk. Bedrijfsterrein stond feitelijk voor openbaar rij- of ander verkeer open en is dus een weg. Rijden met vrachtwagencombinatie op dit terrein, ook al is het maar over afstanden van enige decimeters, is tevens verkeersdeelneming in zin van WAM.