English

Jurisprudentie

Gerechtshof Arnhem 7.6.2005 NJF 2005 nr. 311, VR 2006 nr. 7

Auto raakt door onbekende oorzaak in brand en brengt schade toe aan wegdek. Staat wil die schade ex art. 185 WVW verhalen op WAM-verzekeraar, maar spontaan in brand raken van auto is geen 'verkeersongeval' als bedoeld in art. 185 WVW. Schade aan wegdek komt ook niet op grond van verkeersopvattingen voor rekening eigenaar/bestuurder auto.