English

Jurisprudentie

HR 3.6.2005 NJ 2005 nr. 286

Door tram aangereden voetgangster vordert schadevergoeding van trambestuurder en gemeente als diens werkgever. Ingevolge HR 14.7.2000 NJ 2001 nr. 417 met noot Hijma is bij aanrijding tussen tram en volwassen fietser of voetganger 50%-regel uitgangspunt. Betriebsgefahr is al volledig verdisconteerd in deze 50%-regel, zodat Hof bij toepassen billijkheidscorrectie ten onrechte nogmaals Betriebsgefahr mede in aanmerking heeft genomen.