English

Jurisprudentie

HR 4.5.2001 NJ 2002 nr. 214 met noot Brunner, VR 2001 nr. 167 (Chan-a-Hung/Maalsté)

Bevat een overzicht van alle relevante arresten van de Hoge Raad met betrekking tot art. 31 (oud)/185 WVW.