English

Jurisprudentie

Gerechtshof Arnhem 10.6.2003 VR 2004 nr. 45

WAM-verzekeraar heeft in kader van actieve schaderegeling reïntegratie voortvarend ter hand genomen en aanzienlijk bevoorschot. Deze voorbehoudloze medewerking aan beperking van schade en aanzienlijke bevoorschotting kan bij slachtoffer het gerechtvaardigd vertrouwen hebben gewekt dat aansprakelijkheid geen punt meer was.