English

Jurisprudentie

HR 28.11.2003 NJ 2004 nr. 328

Cliënte heeft advocaat aansprakelijk gesteld voor treffen schikking waartoe advocaat niet gemachtigd zou zijn geweest. Beroep op rechtsverwerking gegrond nu cliënte – door in periode van negen jaar tot zes maal toe niet tot dagvaarden over te gaan terwijl zulks op grond van haar in diezelfde periode tot advocaat gerichte brieven wel verwacht mocht worden – gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat zij aanspraak op schadevergoeding niet meer geldend zou maken. Feit dat verjaringstermijn nog liep, doet daar niet aan af (vgl. HR 29.9.1995 NJ 1996 nr. 89).