English

Jurisprudentie

HR 19.9.2003 NJ 2003 nr. 619, VR 2004 nr. 37

In overleg tussen aansprakelijkheidsverzekeraar van aansprakelijke arts en patiënt heeft deskundige rapport opgesteld, waarin bepaald oordeel wordt gegeven. Op basis van dit oordeel heeft verzekeraar aansprakelijkheid erkend. Nadien bleek oordeel deskundige kennelijk onjuist en verzekeraar deed beroep op dwaling. Kennelijke onjuistheid van aanvankelijk oordeel deskundige komt krachtens in verkeer geldende opvatting voor rekening verzekeraar, zodat beroep op dwaling niet opgaat. Verzekeraar heeft rechten dienaangaande verwerkt.