English

Jurisprudentie

HR 30.5.1997 NJ 1997 nr. 544

Veertien jaar na verkeersongeval en nadat WAM-verzekeraar maximaal verzekerde som heeft uitgekeerd, spreken slachtoffers bestuurder die ongeval heeft veroorzaakt en zijn werkgever aan tot vergoeding van resterende schade. Beroep op rechtsverwerking slaagt. Hof heeft terecht vooral betekenis toegekend aan omstandigheid dat aangesproken partijen in bewijspositie onredelijk zijn benadeeld, maar ook terecht gewicht toegekend aan omstandigheid dat hen mogelijkheid is ontnomen om op financiƫle gevolgen van eventueel verschuldigde schadevergoeding te anticiperen.