English

Jurisprudentie

Rechtbank Utrecht 28.9.2011 JA 2011 nr. 199

In kader van verzoek om voorlopig getuigenverhoor over gesteld seksueel misbruik binnen Rooms-Katholieke Kerk in jaren zeventig vorige eeuw wordt beroep op verjaring beoordeeld. Op voorhand kan niet worden uitgesloten dat bodemrechter deze kwestie als uitzonderlijk geval kwalificeert en in te entameren bodemprocedure concludeert dat beroep op verjaring door Aartsbisdom naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Daarbij weegt mee bijzondere maatschappelijke positie van Aartsbisdom en Kerk in samenleving en advies van Commissie Lindenbergh om bij toepassing van door haar voorgestelde regeling geen beroep te doen op verjaring. Verzoek toegewezen.