English

Jurisprudentie

Rechtbank Almelo 28.4.2010 NJF 2010 nr. 273

Asbestschade als gevolg van erfverharding met door Eternit verstrekt asbestafval. Vordering met betrekking tot sanering van erf is verjaard; voor toepassing van gezichtspunten uit arrest Van Hese/De Schelde is geen plaats, nu het bij sanering niet gaat om immateriële schade. Vordering tot immateriële schadevergoeding is na afweging van gezichtspunten ook verjaard. Daarbij dienen punten a), b) en c) overwegend in voordeel van Eternit te worden uitgelegd en die wegen zwaarder dan overige gezichtspunten.