English

Jurisprudentie

Rechtbank Amsterdam 1.11.2007 JA 2008 nr. 10 (kort geding)

Mesothelioomslachtoffer dat in verleden heeft geholpen bij verbouwingswerkzaamheden in ouderlijk huis waarbij asbesthoudende platen zijn bewerkt, spreekt producent asbestplaten 35 jaar later aan tot schadevergoeding. Verjaringstermijn van 30 jaar kan slechts met inachtneming van alle omstandigheden buiten toepassing blijven. Nu slachtoffer beroep kan doen op Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers dient zij zich eerst op deze Regeling te beroepen in plaats van beroep te doen op onaanvaardbaarheid van verjaring. Vordering is ook minder spoedeisend omdat zij in aanmerking kan komen voor uitkering op grond van Regeling.