English

Jurisprudentie

HR 26.11.2004 NJ 2006 nr. 228 met noot Snijders (kort geding)

Aan mesothelioom lijdende werknemer vordert van werkgever in kort geding voorschot op schadevergoeding. Werkgever beroept zich op absolute verjaringstermijn van 30 jaar. In feitelijke instanties is getoetst aan zeven gezichtspunten uit HR 28.4.2000 NJ 2004 nr. 430 met noot Bloembergen (Van Hese/De Schelde). Gezichtspunt (e) – of aangesprokene naar redelijkheid nog mogelijkheid heeft zich tegen vordering te verweren – moet aldus worden verstaan dat het vraag aan orde stelt of aangesprokene naar redelijkheid nog mogelijkheid heeft zich tegen vordering te verweren. Daarbij is niet van belang door welke oorzaken bewijsmateriaal verloren is gegaan en of dit aan aangesprokene valt toe te rekenen. Cassatieberoep tegen honoreren verjaringsverweer verworpen.