English

Jurisprudentie

HR 1.2.2002 NJ 2002 nr. 195, VR 2004 nr. 6

Patiënt stelt arts aansprakelijk waarna tussen aansprakelijkheidsverzekeraar arts en patiënt wordt onderhandeld.
Door die onderhandeling wordt verjaring van vordering op arts niet gestuit.
Onder omstandigheden kan het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid echter onaanvaardbaar zijn dat schuldenaar zich tegenover schuldeiser erop beroept dat tijdens onderhandelingen vordering is verjaard. In zo'n geval gaat nieuwe verjaringstermijn lopen vanaf ogenblik waarop onderhandelingen worden afgebroken. Zie voor vervolg Gerechtshof Arnhem 25.11.2003 NJ 2004 nr. 228.