English

Jurisprudentie

Garagehouder/ stallinghouder

HR 12.3.2004 NJ 2004 nr. 272, VR 2004 nr. 126

Auto van klant die deze na sluitingstijd bij garage heeft afgeleverd en autosleutels in envelop met autoradio in speciaal daarvoor bij garage aanwezige sleutelbus heeft gedeponeerd, wordt gestolen met behulp van uit die sleutelbus gestolen sleutels. Garagehouder niet aansprakelijk. Gelet op van algemene bekendheid zijnde feit dat het regelmatig voorkomt dat bij garages autosleutels uit brievenbussen worden gehengeld en daarbijbehorende auto's die in omgeving van die garage staan geparkeerd, worden gestolen, heeft als uitgangspunt te gelden dat persoon die ervoor kiest zijn auto avond tevoren al bij garage af te leveren, met mogelijkheid van diefstal rekening behoort te houden en dat gevolgen daarvan in beginsel voor zijn risico komen. Dit is slechts anders als sprake is van bijzondere omstandigheden die meebrengen dat garagehouder een zodanig verwijt valt te maken dat hij voor gevolgen van die diefstal wel aansprakelijk is. Sleutelbus bood deugdelijke bescherming tegen diefstal van daarin gedeponeerde sleutels.

lagere rechters

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10.10.2000 VR 2001 nr. 189

Eigenaar stalt vrijwel nieuwe bromfiets in bewaakte stalling bij zwembad, maakt bewaker uitdrukkelijk op bromfiets attent en wijst op alarm. Eigenaar krijgt van bewaker controlestrookje met tekst "wij zijn niet aansprakelijk te stellen voor diefstal, vermissing of beschadiging van de geparkeerde voertuigen". Eigenaar laat vervolgens sleutel bromfiets onbeheerd in zwembad liggen, waarna een derde met gebruikmaking van die sleutel bromfiets uit stalling steelt. Stallinghouder voor diefstal aansprakelijk. Beroep op exoneratiebeding in strijd met redelijkheid en billijkheid. Eigen schuld eigenaar 50% omdat hij door zijn sleutel onbeheerd achter te laten, kans op diefstal bromfiets heeft vergroot.

Gerechtshof Amsterdam 19.6.2007 VR 2009 nr. 30

Bij inbraak in garage raakt auto beschadigd. Garagehouder heeft nagelaten sleutels uit contact auto te halen. Dat garagehouder voldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen om te voorkomen dat onbevoegden 's nachts garage betreden, ontslaat hem niet van verplichting om, voor geval onbevoegden daar toch in slagen, maatregelen te treffen ter voorkoming van diefstal of andere vormen van schade. Garagehouder is tekortgeschoten in nakoming van zorgplicht jegens eigenaar auto door autosleutels onvoldoende zorgvuldig op te bergen.