English

Jurisprudentie

Battle of forms

HR 13.7.2001 NJ 2001 nr. 497

Art. 6:225 lid 3 BW (als aanbod en aanvaarding verwijzen naar verschillende algemene voorwaarden zijn voorwaarden van aanbieder van toepassing, tenzij deze door aanvaarder uitdrukkelijk van hand zijn gewezen) geldt ook in geval het aanbod waarin naar algemene voorwaarden wordt verwezen, is voorafgegaan door "uitnodiging tot het doen van een aanbod" en in die uitnodiging naar algemene voorwaarden is verwezen. In dat geval zijn voorwaarden van "uitnodiger" van toepassing tenzij deze door aanbieder uitdrukkelijk van hand zijn gewezen.

lagere rechters

Gerechtshof Arnhem 27.11.2001 NJ 2002 nr. 265

In offerteaanvraag wordt verwezen naar de UAV. In offerte wordt verwezen naar andere voorwaarden zonder dat de UAV uitdrukkelijk van hand worden gewezen. UAV derhalve van toepassing. In de UAV opgenomen arbitragebeding kan echter worden vernietigd omdat de UAV niet met offerteaanvraag zijn meegezonden, terwijl niet valt in te zien dat toezending redelijkerwijs niet had kunnen worden gevergd en niet is gesteld dat andere partij met inhoud arbitragebeding bekend was.