English

Jurisprudentie

Aansprakelijkheid voor hulpzaken

art. 6:77 BW


HR 28.11.1997 NJ 1998 nr. 168

Brand in koel- en vrieshuis professionele bewaarnemer, waardoor daarin opgeslagen partij kaaspoeder verloren gaat. Vaste installateur bewaarnemer heeft fout gemaakt bij reparatie, waardoor brand is ontstaan. Die fout komt voor rekening bewaarnemer ingevolge art. 7:602 BW. Goed bewaarnemer dient zorg te dragen voor behoorlijk functionerende koelruimtes, hetgeen ook volgt uit art. 6:77 BW.

lagere rechters

Rechtbank Amsterdam 11.7.2007 JA 2007 nr. 145

Vijf jaar na borstvergroting constateert patiënte verschil in grootte van haar borsten. Volgens kliniek komt dat door gewichtsverlies. Patiënte wint second opinion in en volgt advies om beide borstprotheses te laten vervangen op. Na operatie blijkt dat verwijderde linker prothese een halfvolle (lekke) prothese was. Patiënte stelt eerste kliniek voor kosten tweede operatie aansprakelijk. Nu vaststaat dat prothese halfvol was, kan verweer kliniek dat geen sprake was van lekkage niet slagen. Ingebrachte prothese was lek en zodoende ondeugdelijk waarvoor kliniek aansprakelijk is. Kliniek is ook tekortgeschoten wegens verkeerde diagnose. Kliniek is gehouden kosten operatie beide borsten te vergoeden omdat kans bestond dat andere borst in toekomst ook zou gaan lekken.