English

Jurisprudentie

50%-regel/100%-regel

HR 1.6.1990 NJ 1991 nr. 720 met noot Brunner, VR 1990 nr. 174 (Ingrid Kolkman)

Aansprakelijkheid op grond van art. 31 (oud)/185 WVW. Formulering 100%-regel (geen eigen schuld kinderen beneden 14 jaar): bij aanrijdingen met motorvoertuigen, waarbij kind beneden 14 jaar is betrokken, is automobilist volledig aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of daaraan grenzende roekeloosheid van kind.

HR 28.2.1992 NJ 1993 nr. 566 met noot Brunner, VR 1992 nr. 93 (IZA/Vrerink)

Aansprakelijkheid op grond van art. 31 (oud)/185 WVW. Formulering 50%-regel bij personen van 14 jaar en ouder: als sprake is van eigen schuld aan zijde slachtoffer, dan nog dient automobilist ten minste 50% van schade te vergoeden in verband met billijkheid, tenzij sprake is van opzet of daaraan grenzende roekeloosheid. Is 50% aftrekfranchise (Brunner) of drempelfranchise?

HR 24.12.1993 NJ 1995 nr. 236 met noot Brunner (Anja Kellenaers)

Aansprakelijkheid op grond van art. 31 (oud)/185 WVW. 50%-regel van IZA/Vrerink nader verklaard. Voor toepassing van 50%-regel dan wel 100%-regel is 14 jaar absolute grens. Eventueel wel bij billijkheidscorrectie alsnog acht slaan op leeftijd slachtoffer. Zie voor vervolg Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22.1.1997 NJ 1997 nr. 446.

HR 3.6.2005 NJ 2005 nr. 286

Door tram aangereden voetgangster vordert schadevergoeding van trambestuurder en gemeente als diens werkgever. Ingevolge HR 14.7.2000 NJ 2001 nr. 417 met noot Hijma is bij aanrijding tussen tram en volwassen fietser of voetganger 50%-regel uitgangspunt. Betriebsgefahr is al volledig verdisconteerd in deze 50%-regel, zodat Hof bij toepassen billijkheidscorrectie ten onrechte nogmaals Betriebsgefahr mede in aanmerking heeft genomen.

HR 30.3.2007 NJ 2008 nr. 64 met noot Hartlief, JA 2007 nr. 100, VR 2007 nr. 149

Op donkere weg vindt op regenachtige dag ongeval plaats. Voetganger die overwegend donkere kleding droeg, wordt door automobiliste aangereden en houdt WAM-verzekeraar aansprakelijk voor zijn schade. Beroep op aan opzet grenzende roekeloosheid voetganger, zodat geen plaats is voor toepassing zogenaamde 50%-regel door Hof gehonoreerd. Vraag of Hof criterium juist heeft toegepast bevestigend beantwoord. Voor aan opzet grenzende roekeloosheid is in beginsel bewustheid gevaar bij slachtoffer vereist. Aansprakelijk gestelde partij dient dit te bewijzen. Voldoende daartoe is dat hij feiten en omstandigheden bewijst waaruit bewustheid bij slachtoffer mag worden afgeleid. Omstandigheden onderhavige geval leiden ertoe dat aansprakelijke partij bewijs heeft geleverd. Dat roekeloos gedrag mede is veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik slachtoffer maakt dit niet anders omdat dit aan slachtoffer is toe te rekenen.