English

Jurisprudentie

Vertegenwoordigers

art. 6:172 BW


HR 11.3.2011 NJ 2012 nr. 388 met noot Verstappen

Zonder opdracht of medeweten van assurantiekantoor heeft in dienst van zusterbedrijf zijnde hypotheekadviseur klant geadviseerd over hypothecaire geldlening en daarbij gebruik gemaakt van briefpapier assurantiekantoor. Adviseur heeft door klant te ontvangen bedrag laten overmaken naar privérekening en daaraan onttrokken. Klant stelt eigenaar assurantiekantoor aansprakelijk voor schade. Voor kwalitatieve aansprakelijkheid van vertegenwoordigde ex art. 6:172 BW moet gedraging van vertegenwoordiger zijn verricht ter uitoefening van bevoegdheden die vertegenwoordiger als zodanig toekomen. Gelet op wetsgeschiedenis en systeem van wet moet deze beperking restrictief worden uitgelegd. Adviseur heeft onbevoegd gehandeld, zodat voor aansprakelijkheid ex art. 6:172 BW geen ruimte is. Handelen van adviseur kan echter op grond van art. 3:61 lid 2 BW aan eigenaar assurantiekantoor worden toegerekend, zodat vordering klant wordt toegewezen. Zie in gelijke zin HR 11.3.2001 RvdW 2011 nr. 361 en HR 11.3.2011 RvdW 2011 nr. 362.

HR 11.3.2011 NJ 2012 nr. 388 met noot Verstappen

Notaris maakt in opdracht van onbevoegd handelende hypotheekadviseur bedrag van klant over naar privérekening adviseur, waarbij gebruik wordt gemaakt van briefpapier en fax assurantiekantoor. Notaris wordt door klant aangesproken voor schade door fraude hypotheekadviseur en dagvaardt assurantiekantoor in vrijwaring. In art. 6:172 BW opgenomen beperking 'ter uitoefening van hem als zodanig toekomende bevoegdheden' moet restrictief worden uitgelegd. Voor kwalitatieve aansprakelijkheid van vertegenwoordigde (assurantiekantoor) ex art. 6:172 BW voor gedraging van vertegenwoordiger (adviseur) is geen ruimte, nu adviseur niet heeft gehandeld ter uitoefening van hem als zodanig toekomende bevoegdheden. Vordering van notaris wordt afgewezen. Zie in gelijke zin HR 11.3.2011 RvdW 2011 nr. 364.